Bireysel Emeklilik Avantajlı Mı?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin tasarruflarını uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik döneminde refah düzeylerini artırmak için ek bir gelir ile ikinci emeklilik hakkını elde etmesini sağlamaktadır.

Bireysel emeklilik sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle getirilen yeni düzenlemelerle birlikte 18 yaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes (çalışan, çalışmayan) sisteme girerek, %25 Devlet Katkısı’ndan yararlanabilmektedir. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların da Devlet Katkısı avantajından faydalanabilmesinin yolu açılmıştır.

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği bireysel emeklilik devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.

2019 yılı brüt asgari ücret tutarı toplam 30.700,8 TL olduğundan dolayı bu tutarda katkı payı ödemeniz durumunda Devlet sizin adınıza %25'ine denk gelen 7.675,2 TL maksimum katkı payı ödemesini hesabınıza yapacaktır.

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan Devlet Katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve Devlet Katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Vergi mükellefi olsun olmasın katkı payı ödeyen herkes Devlet Katkısı’ndan faydalanabilir.

01.01.2013 tarihinden önce bireysel emeklilik sistemine girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarı ile yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, Devlet Katkısı’ndan faydalanabilmeleri için sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak hak ediş süresi eklenmektedir.

Şirket sözleşmenin 6. yılından itibaren Fon Toplam Gideri olarak yapılan kesintilerden %2,5’i iade eder. 7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan arttırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrasında sabit olarak %25 iade uygulanır. İlgili tarih itibariyle mevcut birikimin %1,1’inin altında kalan kısım için iade uygulanmaz. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.