Bireysel Emeklilik Dönem Planlarımız

Yıllık Gelir Sigortası

Şirketimizin hali hazırda Hazine Müsteşarlığı tarafından tasdik edilmiş bir irat ürünü bulunmakla birlikte ürün uygunluğu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı’nın yürüttüğü çalışmaların sonuçlanması beklenmektedir.

Yıllık gelir sigortası, (irat) toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemelerdir.

Temel Özellikler

  • Hayat Branşında üretim yapılır.
  • Yıllık gelir sigortası ürünleri Hazine Müsteşarlığı’nın onayına tabiidir.
  • Emekliliğe hak kazanması aşamasında katılımcının emeklilik hesabındaki muhtemel birikimi tutarı veya katılımcı tarafından istenen tutar dikkate alınır.
  • Emeklilik sözleşmesinin bir parçası olmayıp, emekliliğe hak kazandıktan sonra isteğe bağlı olarak düzenlenebilecek ayrı bir poliçedir.
  • Yıllık gelir sigortası satın alarak elde edilen emeklilik gelirinin emeklinin aynı parayı bankaya yatırmasıyla elde edeceği faiz gelirinden daha fazlası olması beklenmektedir.

Yıllık Gelir Sigortası Ürünlerinin diğer benzer ürünlere göre üstünlük sayılabilecek özellikleri;

  • Uzun yaşama riskine karşı teminat sağlaması
  • Üründeki garantiler

Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sisteminde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan tüm katılımcılarımız talepleri doğrultusunda şirketimizin “Emeklilik Gelir Planlarına” dahil edilirler.

Emeklilik Gelir Planı nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminden emekliliğe hak kazanan katılımcılarımızın birikimlerinin tamamını ya da bir kısmını plan değişikliği yoluyla aktardıkları, periyodik dönemlerle geri ödemeler almalarını sağlayan emeklilik planlarıdır.

Emeklilik Gelir Planlarımız;

Birikimlerini banka mevduatına yatırarak mevduat faizi ya da gayrimenkule yatırarak kira geliri gibi düzenli gelir elde etmek isteyen, beklenmedik acil ihtiyaçlar için ara ödeme almak isteyen, maaş tutarını ya da maaş almak istediği süreyi kendi belirlemek isteyen katılımcılarımız Şirketimizin sunduğu her ihtiyaca uygun 3 farklı Emeklilik Gelir Planını talep edebilirler.

Keyifli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerini banka mevduatına yatırarak mevduat faizi veya gayrimenkule yatırarak kira geliri gibi düzenli maaş elde etmek isteyen katılımcılarımız için uygun bir plandır.

Kimler yararlanabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan katılımcılarımız yararlanabilir.

Plana geçiş yapılabilmesi için sahip olunması gereken asgari birikim tutarı ne kadardır?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı’na dahil olabilmek için emekliliğe konu tüm sözleşmelerinizdeki toplam birikiminizin asgari 147.030 TL olması gerekmektedir.

Asgari ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı kapsamında alabileceğiniz en düşük geri ödeme tutarı aylık 600 TL’dir.

Azami ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Düzenli geri ödeme tutarınız plana aktaracağınız toplam birikiminize göre Şirketimizce belirlenecektir. Ödenecek maaş tutarı başlangıçta otomatik hesaplandığından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödemeler hangi periyodlarla alınabilir?

Düzenli geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda alabilir, düzenli geri ödeme periyodunuzu her bir sözleşme yılında 2 defa değiştirebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutarı artış oranı nasıl belirlenir?

Düzenli geri ödemelerinizi, her sözleşme yıldönümünde, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranı kadar veya yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının 1 puan üstünde olacak şekilde arttırabilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutar değişikliği yapılabilir mi?

Düzenli geri ödeme tutarınız emeklilik gelir planına aktaracağınız toplam birikime göre Şirketimizce otomatik belirlenir. Keyifli Emeklilik Gelir Planı’nda maaş tutarı değişikliği ancak planın maaş tipi ya da maaş artış oranı dahilinde yapılabilirken, plan kapsamında düzenli geri ödeme tutarınızı her bir sözleşme yılında en fazla iki defa değiştirilebilirsiniz.

Ara ödeme alınabilir mi?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı, düzenli ve olabildiğince uzun gelir elde etmek isteyen emeklilerimiz için planlanmıştır. Bu nedenle ara ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödeme almaya ara verilebilir mi?

İstenildiği takdirde maaş almaya ara verebilirsiniz.

Plan değişikliği yapılabilir mi?

Yılda 4 (dört) defayı geçmemek koşuluyla plan değişikliği yapabilirsiniz.

Fon dağılım değişikliği yapılabilir mi?

Birikimlerinizi yatırıma yönlendirdiğiniz emeklilik fonlarının dağılımlarını yılda 6 (altı) defayı geçmemek koşuluyla değiştirebilirsiniz.

Plan kapsamındaki emeklilik fonları ve kesintileri nelerdir?

Fon Unvanı Fon Adı Fon İşletim Gider Kesintisi % (günlük) Fon İşletim Gider Kesintisi % (yıllık) Fon Toplam Gider Kesintisi % (günlük) Fon Toplam Gider Kesintisi % (yıllık)
VEE Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Dinamik Değişken EYF 0,0059 2,15 0,00625 2,28
VEG Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Birinci Değişken EYF 0,0055 2,00 0,00625 2,28
VEH Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi EYF 0,0057 2,08 0,00625 2,28
VEL Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası EYF 0,0025 0,91 0,003 1,09
VET Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEU Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Temkinli Değişken EYF 0,0048 1,75 0,00525 1,91
VEK Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VGB Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEB Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Dengeli Değişken EYF 0,00502 1,83 0,00625 2,28
VGA Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım EYF 0,00250 0,9125 0,00300 1,09

Avantajları nelerdir?

Yaşam Kulüpleri:

Emeklilik Gelir Planlarımızı tercih eden katılımcılarımız Şirketimizin sunmuş olduğu Yaşam Kulüpleri* avantajlarından Elit Plus ayrıcalıklarıyla faydalanma imkanına sahip olurlar. Yaşam Kulüpleri sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konut, araç ya da katılımcıların yaşamlarının farklı alanlarında hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetleri kapsamaktadır.

Vergi avantajı:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerinizin yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği getiriler üzerinden herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, Keyifli Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik gelir programı doğrultusunda alacağınız her bir geri ödeme tutarı içindeki getiri tutarları üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

(*)Yaşam Kulüpleri ayrıcalıkları Şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Gelir Planları kapsamında sunmuş olduğu bir ek fayda programıdır. Keyifli Emeklilik Gelir Planı ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 0 850 222 9 237 no.lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan katılımcılarımızdan, emeklilik dönemlerinde düzenli maaş alınmasının yanı sıra ikramiye almak isteyen katılımcılarımız için uygun bir plandır.

Kimler yararlanabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan katılımcılarımız yararlanabilir.

Plana geçiş yapılabilmesi için sahip olunması gereken asgari birikim tutarı ne kadardır?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı’na dahil olabilmek için emekliliğe konu tüm sözleşmelerinizdeki toplam birikiminizin asgari 73.510 TL olması gerekmektedir.

Asgari ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında alabileceğiniz en düşük geri ödeme tutarı aylık 455 Türk Lirası’dır.

Azami ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Düzenli geri ödeme tutarınız plana aktaracağınız toplam birikiminize göre Şirketimizce belirlenecektir. Ödenecek maaş tutarı başlangıçta otomatik hesaplandığından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödemeler hangi periyodlarla alınabilir?

Düzenli geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda alabilir, düzenli geri ödeme periyodunuzu her bir sözleşme yılında 2 defa değiştirebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutarı artış oranı nasıl belirlenir?

Düzenli geri ödemelerinizi, her sözleşme yıldönümünde, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranı kadar veya yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının 1 puan üstünde olacak şekilde arttırabilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutar değişikliği yapılabilir mi?

Düzenli geri ödeme tutarınız emeklilik gelir planına aktaracağınız toplam birikime göre Şirketimizce otomatik belirlenir. İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı’nda maaş tutarı değişikliğinizi sadece maaş artış oranı dahilinde yapılabilirken, plan kapsamında düzenli geri ödeme tutarınızı her bir sözleşme yılında en fazla iki defa değiştirilebilirsiniz.

Ara ödeme alınabilir mi?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında yılda 1 (bir) veya 2 (iki) defa, maaşınız kadar ara ödeme (ikramiye) talep edebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme almaya ara verilebilir mi?

İstenildiği takdirde maaş almaya ara verebilirsiniz.

Plan değişikliği yapılabilir mi?

Yılda 4 (dört) defayı geçmemek koşuluyla plan değişikliği yapabilirsiniz.

Fon dağılım değişikliği yapılabilir mi?

Birikimlerinizi yatırıma yönlendirdiğiniz emeklilik fonlarının dağılımlarını yılda 6 (altı) defayı geçmemek koşuluyla değiştirebilirsiniz.

Plan kapsamındaki emeklilik fonları ve kesintileri nelerdir?

Fon Unvanı Fon Adı Fon İşletim Gider Kesintisi % (günlük) Fon İşletim Gider Kesintisi % (yıllık) Fon Toplam Gider Kesintisi % (günlük) Fon Toplam Gider Kesintisi % (yıllık)
VEE Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Dinamik Değişken EYF 0,0059 2,15 0,00625 2,28
VEG Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Birinci Değişken EYF 0,0055 2,00 0,00625 2,28
VEH Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi EYF 0,0057 2,08 0,00625 2,28
VEL Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası EYF 0,0025 0,91 0,003 1,09
VET Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEU Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Temkinli Değişken EYF 0,0048 1,75 0,00525 1,91
VEK Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VGB Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEB Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Dengeli Değişken EYF 0,00502 1,83 0,00625 2,28
VGA Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım EYF 0,00250 0,9125 0,00300 1,09

Avantajları nelerdir?

Yaşam Kulüpleri:

Emeklilik Gelir Planlarımızı tercih eden katılımcılarımız Şirketimizin sunmuş olduğu Yaşam Kulüpleri* avantajlarından Elit Plus ayrıcalıklarıyla faydalanma imkanına sahip olurlar. Yaşam Kulüpleri sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konut, araç ya da katılımcıların yaşamlarının farklı alanlarında hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetleri kapsamaktadır.

Vergi avantajı:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerinizin yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği getiriler üzerinden herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik gelir programı doğrultusunda alacağınız her bir geri ödeme tutarı içindeki getiri tutarları üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

(*)Yaşam Kulüpleri ayrıcalıkları Şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Gelir Planları kapsamında sunmuş olduğu bir ek fayda programıdır. İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 0 850 222 9 237 no.lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.