Bireysel Emeklilik Fon Performansı ve Yönetimi

Sistemdeki tasarruflarınız, dağılımını belirleyebileceğiniz ve yılda 6 (altı) kez değiştirme hakkınızın bulunduğu Emeklilik Planınız kapsamında yer alan emeklilik fonlarında değerlendirilmek üzere, profesyonel kişiler tarafından yönetilmektedir. Bu kişiler, sistemde kişinin kendi tercihlerine uygun yatırım alternatifini seçmesi konusunda kişiye yol gösterecek lisanslı kişiler olup, her bir yatırım alternatifinin risklerinin, avantajlarının ve dezavantajlarının uzmanı konumunda kişilerdir. Portföy yöneticisi emeklilik yatırım fonları için yerel ya da yabancı hisse senedi, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat gibi değişik para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedir. Portföy yöneticisinin ayrıca emeklilik yatırım fonları için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmesi, riski en aza indirmeyi mümkün kılmaktadır.

Varlık sınıfları kendi aralarında önceden belirlenmiş stratejilere uygun olarak yapılmaktadır. Bu dağılım çerçevesinde risk yönetimi ilkeleri göz önünde bulundurularak ve piyasadaki anlık gelişmeler takip edilerek alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Alım satım kararları; Fon Kurulu kararları çerçevesinde ve fon strateji sınırlarına uygun olarak, ekonomik tüm risk senaryolarına karşı tedbir alınarak ve maksimum getiri hedeflenerek yapılmaktadır.

Küçük tasarruflarla ulaşılması zor olan getiri, fon portföyü ile birlikte katılımcıya kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapma olanağı sağlamaktadır. Portföy yöneticilerince fonun portföyüne yapılan büyük tutarlı alım satımlar, zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle fon getirilerini günlük bazda değişim gösterebilmektedir. Fon performansları takip edilerek, diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırma yapılabilmektedir.