Bireysel Emeklilik Haklarınız Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterlidir.

Emeklilik planlarınızı bir yılda azami 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz. Bu yöndeki değişiklik talebinizi, şirketimize yazılı olarak, çağrı merkezi ya da Vakıf Emeklilik web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Uygun görülmesi halinde, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını takiben 10 iş günü içinde geçiş yapılır ve yeni emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa, tercihleri doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir. .

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 6 (altı) kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik planlarınızı bir yılda 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz.

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. 01.01.2013 tarihinden önce teklif formu imzalanan sözleşmelerin aktarım yapabilmesi için ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması yeterlidir.

Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz.

Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 2 (iki) ay içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz zaman sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır.

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının dahil olduğu Emeklilik Planının özelliğine göre ara verme kesintisi uygulanır.

Bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder, ara verilen dönemde devlet katkısından yararlanamaz.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.