Bireysel Emeklilik Kurumsal Planlarımız

Kurumunuza özel olarak hazırladığımız grup emeklilik planlarımız ile farkı yaratın.

Sosyal yan haklar arasında önemli bir yer tutmaya başlayan İşveren Grup Emeklilik Planları ile; kurum imajınıza artı değer katarken, sektörde rekabet üstünlüğü sağlar, çalışan motivasyonu ve bağlılığını arttırırsınız.

Bunların yanında kurumlar vergisi avantajı ile ücretlendirmelerde esneklik kazanırsınız.

Grup emeklilik planlarımızı uygularken her kurumun ihtiyaç ve isteklerine göre, analizlerle desteklediğimiz bir çalışma hazırlıyor, grup katılımcılarının daha avantajlı koşullarla emeklilik sistemine dâhil olmalarını ve grup planlarının düşük kesintilerinden dolayı emeklilik dönemlerinde daha yüksek getiri elde etmeleri sağlıyoruz. Sonrasında, bilgilendirme ve raporlama gibi konularda kesintisiz hizmet alabilmeniz için kurumunuza özel müşteri temsilcisi tanımlıyoruz.

İşveren Grup Emeklilik Planlarının
İşverene Sağladığı Avantajlar

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu

Günümüzde kalifiye personel çalıştırmanın zorlukları tüm sektörlerde yaşanmaktadır. Personel arayışı, eğitimi ve adaptasyon süresi kaçınılmaz, yaşanması gereken bir süreçtir. Bu sürecin sonunda tam anlamı ile verim almaya başladığımız personelin başka bir şirkete transfer olması demek, harcadığımız zaman ve yaptığımız maliyetlere en baştan katlanmak anlamına gelmektedir. Bunun farkında olan kurumlar İnsan Kaynakları politikalarına daha kalıcı çözüm arayışlarında, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerini uygulamaya başlamışlardır. Odak noktanın çalışan olduğu bu farkındalık, çalışanların çalıştıkları kuruma olan güvenlerini ve bağlılıklarını arttırırken, motivasyonlarının da yükseldiği gözlenmiştir.

Şirket Karlılığı

Bu bağlılık ve motivasyonun getirdiği süreklilik ile aynı kalifiye personel ile çalışan kurumların verimliliği artarken, yeni personel yetiştirme maliyetleri de en aza indirgenmiş olmaktadır.

Rekabet Üstünlüğü

Kalifiye çalışanlar tarafından tercih edilme sebebidir.

Kurum İmajı

Sektörün ve müşterilerin gözünden kuruma bakış açısına olumlu etkisidir.

Ücretlendirmede Esneklik

Çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarının, çalışanın aylık brüt maaşının %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmını doğrudan gider yazarak kurumlar vergisinden düşebilirsiniz. Ayrıca, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan aylık katkı payı tutarını SGK primi matrahına dahil etmezsiniz.

Vergi Avantajı

Çalışanlarınıza yapacağınız zammın bir kısmını BES’e aktararak, personel maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Çalışanın Brüt Ücreti (Aylık) Çalışan Adına yatırılan Katkı Payı (Aylık) Katkı Payının İşverene Maliyeti (Yıllık) Katkı Payının Sağladığı Kurumlar Vergisi İndirimi Katkı Payının İşverene Net Maliyeti (Yıllık) Net Ücret Artışı (Aylık) Net Ücret Artışının İşverene Maliyeti (Yıllık) Net Ücret Artışının Sağladığı Kurumlar Vergisi İndirimi Brüt Ücret Artışının İşverene Net Maliyeti (Yıllık) Ücret Artışı Yerine Katkı Payı Ödemenin Maliyet Avantajı (Yıllık)
1.000,00 50,00 600,00 120,00 480,00 50,00 1020,60 204,12 816,48 336,48
1.500,00 100,00 1.200,00 240,00 960,00 100,00 2.041,20 408,24 1.632,96 672,96
2.000,00 150,00 1.800,00 360,00 1440,00 150,00 3.061,80 612,36 2.449,44 1.009,44
2.500,00 200,00 2.400,00 480,00 1.920,00 200,00 4.082,40 816,48 3.265,92 1.345,92
3.000,00 250,00 3.000,00 600,00 2.400,00 250,00 5.103,00 1.020,60 4.082,40 1.682,40
3.500,00 300,00 3.616,56 723,31 2.893,25 300,00 6.123,60 1.224,72 4.898,88 2.005,63

Grup Emeklilik Sözleşme Çeşitleri

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi (İGES)

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Gruba Bağlı Emeklilik Sözleşmesi (GBBES)

Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. Bu sözleşmelere çalışanların 18 yaşından büyük aile fertleri de dâhil edilebilmektedir.

Hak Kazanma (Vesting) Uygulamaları

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesinde Yıllara Göre
Hak Kazanma Oranları

Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az, yedi yıldan fazla olamaz.

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Sözleşme Yılı Sonu İtibariyle Asgari Hak Kazanma Oranı (%)
1 2 3 4 5 6 7
Sözleşmede
Belirlenen
Hak
Kazanma
Süresi
(YIL)
1 100
2 0 100
3 0 0 100
4 0 0 75 100
5 0 0 60 80 100
6 0 0 60 70 80 100
7 0 0 50 60 70 80 100

Uygulama Koşulları

Hak Kazanma Süresi Dolmadan,
Katılımcının Birikimlerin Tamamına Hak Kazanması

  • Katılımcının işine İş Kanunu’na göre haklı nedenle fesih haricinde son verilmesi,
  • Katılımcının iş akdini haklı nedenle feshederek işinden ayrılması,
  • Katılımcının vefatı veya maluliyet ve sürekli iş göremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
  • Sponsor kuruluşun, aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi,
  • Sponsor kuruluşun iflas yahut konkordato ilan etmesi, halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasın ı beklemeksizin hak kazanır.

Birikimlerin İşverene (Sponsor Kuruluşa) Geri Ödenmesi

  • İşverenin iş akdini haklı nedenle feshetmesi,
  • İşçinin haklı bir nedene dayanmaksızın işten ayrılması,
  • İşçinin grup emeklilik planından çıkarılması durumu,
  • Bireysel Emeklilik Sistemi hakkındaki yönetmeliğin18/3 maddesinde belirtilen sebepler haricinde bir sebeple işten ayrılma halinde, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenebilir.

İşveren Katkılı Sözleşmelerde Yapılan Yasal Kesintiler

Giriş Aidatı

Yasal olarak Brüt Asgari Ücret kadar alınabilen tutar, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi (İGES) kapsamında alınmamaktadır.

Yönetim Gider Kesintisi

Ödenen katkı paylarından maksimum %2 oranında uygulanabilen kesinti, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi (İGES) kapsamında alınmamaktadır.

Fon İşletim Gider Kesintisi

Toplam fon varlık değeri üzerinden maksimum yıllık %2,28 uygulanabilen kesinti, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi (İGES) kapsamında, grubun yapısına bağlı olarak sunulan veya tercih edilen emeklilik yatırım fonuna göre farklılık göstermektedir.

Örnek Grup Uygulamaları

Firma Adı Plan Kapsamı Fon Tercih Hakkı Plana Dahil Olmak İçin Çalışılmış Süre İşveren Katkısı Katkı Payı Dağılımı Hakediş Süresi
Çalışan Planı İşveren Planı İşveren Çalışan
Firma X Tüm Personel Çalışan İşveren 6 ay Şartlı İşveren 5 yıl < %2 5 yıl < %2 3 yıl
5 yıl < %3 5 yıl < %3
Firma Y Yönetim Kadrosu Çalışan İşveren -- Şartlı İşveren %3 %3 1 yıl
Firma Z Beyaz Yaka Personel Çalışan İşveren 1 yıl Şartlı İşveren %2 %2 7 yıl

Grup Emeklilik Planlarımız

Tercihe göre Faizsiz seçeneklerimizin de olduğu Grup Emeklilik Planlarımız hakkında detaylı bilgi almak için;

Çağrı Merkezi; 444 9 237

Kurumsal Satış Müdürlüğü için; kurumsal@vakifemeklilik.com.tr