Nasıl Emekli Olursunuz?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden itibaren en az 10 (on) yıl sistemde bulunmanız ve 56 (elli altı) yaşını tamamlamanız durumunda emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi almayabilir ve bireysel emeklilik hesabınıza katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz.

Ya da bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını alabilirsiniz. Ayrılma amacı ile yapacağınız başvurunuzun ulaştığı tarihten itibaren şirketimiz 5 (beş) iş günü içinde ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetinizi sistemimizde tanımlı elektronik posta adresinize veya faksınıza, bunlar yoksa posta adresinize gönderir.

Ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermeniz halinde Bireysel Emeklilik hesabınızdaki birikim ve Devlet katkısı hesabınızdaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde belirtilen hesaba ödenir. (Belirtilen süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket, katılımcının emeklilik talebinin şirkete intikal ettiği tarihte dahil olduğu fonlarına ait son bir aylık pozitif getirilerinin iki katını katılımcının birikimlerine ilave eder.)

Birikimlerinizi kısmen almak isterseniz, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabınızdan birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu şekilde belirlediğiniz ödeme dönemleri ve ödeme tutarlarını, yılda en fazla 2 (iki) kez değiştirebilirsiniz.

Birikimlerinizi kısmen almaya başladıktan sonra, ilgili bireysel emeklilik hesabınıza katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamazsınız. Ancak bu halde dahi birikimlerinizin tamamını istediğiniz anda alma hakkınız saklıdır. Kalan birikimleriniz için fon dağılımını değiştirme ve aktarım hakkınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.