Ferdi Kaza Sigortası Teminatları
Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası ile “Kaza Sonucu Vefat”, “Kaza Sonucu Maluliyet (Sakatlık)” ve “Kaza Sonucu Tedavi Masrafları” risklerini, poliçenizde kendi belirlediğiniz teminatlar doğrultusunda güvence altına alabilirsiniz. Kaza sonucu vefat durumunda yakınlarınıza, kaza sonucu maluliyet ve sonrasında oluşan tedavi masrafları için, belirlediğiniz teminatlar kapsamında size ödeme yapılır.

Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası Devamlı Yaşam Standardı (Gelir Koruma İşsizlik Sigortası)
Vefat Teminatı
Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
Tedavi Masrafları Teminatı
İstem Dışı İşsizlik Teminatı *
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Görmezlik Teminatı *
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı *
Kırık Yanık Teminatı
Hastane Yatış Teminatı

* İşaretli teminatlar dönüşümlü teminatlar olup, farklı meslek gruplarına istinaden içlerinden sadece bir tanesi temin edilmektedir.