Ferdi Kaza Sigortası Ürünlerimiz

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı kişiyi, her an oluşabilecek kaza sonucu vefat ya da sakatlık riskine karşı bir yıl boyunca koruma altına alır.

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi, yaralanması ya da sakat kalması gibi riskler sonucu oluşacak maddi kayıpları en aza indirerek sigortalıya ve ailesine güvence sunar. Bu ürün ile ayrıca kaza sonrası süreçte oluşabilecek tedavi ve hastane masrafları da karşılanabilir.

Temel Özellikler

 • 16 – 65 yaş arasındaki kişiler sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortalının aksi bir talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere otomatik yenilenir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının mesleğine göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin veya taksitli olarak ödenir.
 • Sigorta primi sigortalının seçtiği teminat miktarına ve meslek risk grubuna göre değişir.

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının yaşamını yitirmesi halinde, beyan ettiği menfaattarına, beyan etmemişse sigortalının kanuni mirasçılarına ödenecek, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarıdır.
 • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları: Kaza gününden itibaren 1 yıl süresince tahsis edilmiş tedavi ve hastane giderleri poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Kaza sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının başına gelebilecek ani ve harici olaylara karşı maddi destek sağlayan bir sigortadır.

Sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi, yaralanması ya da sakat kalması, vücudunda kırık/yanık gibi risklerin meydana gelmesi sonucu oluşacak maddi kayıpları en aza indirerek sigortalıya ve ailesine güvence sunar.

Temel Özellikler

 • TL cinsinden belirlenen teminatlarla,
 • 1 (bir) yıl süreli ve sigortalının aksi bir talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere otomatik yenilenen,
 • Sigortalının kaza sonucu vefat, kaza sonucu sakatlık, Kırık/Yanık ve Kaza Sonucu Hastane Yatış halinde
 • Geride kalan sevdiklerine veya kendisine,
 • Maddi destek sağlayan,
 • 16-65 yaş aralığında kişileri kapsayan,

Bir kaza sigortasıdır.

Hep Destek Kaza Sigortasında kişinin seçtiği teminat miktarına bağlı ve 10 seçeneklidir.

SEÇENEK YAŞAM KAYBI SÜREKLİ SAKATLIK KAZA SONUCU KIRIK/YANIK KAZA SONUCU HASTANE YATIŞ
1. 10.000 TL 10.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
2. 20.000 TL 20.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
3. 30.000 TL 30.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
4. 40.000 TL 40.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
5. 50.000 TL 50.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
6. 60.000 TL 60.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
7 70.000 TL 70.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
8. 80.000 TL 80.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
9. 90.000 TL 90.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
10. 100.000 TL 100.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının yaşamını yitirmesi halinde, beyan ettiği menfaattarına, beyan etmemişse sigortalının kanuni mirasçılarına ödenecek, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarıdır.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.
 • Kaza Sonucu Kırık / Yanık Teminatı: Kaza sonucu meydana gelen kırık veya yanık riskleri bu teminattan karşılanır. Kaza sonucu kırık teminatında, sigortalının kaza sonucu vücudunda bulunan ve sadece aşağıda belirtilen belli başlı kemiklerinin kırılması halinde kendisine poliçede belirtilen “Kırık Tazminatı “ ödenir.

  Aşağıda kırık tespit edilen kemik ya da kemik grubuna göre kaza sonucu Kırık / Yanık teminatının hangi oranda ödeneceği gösterilmektedir.

  Bel Kemiği %100
  Kalça %100
  Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri %25
  Kafatası (diş ve burun hariç) %25
  Kaburga kemiği %25
  Omuz %25
  Kol %25
  Bacak %15
  El bileği %10
  Ayak bileği %10
  Kuyruk sokumu %10
  El %2
  Ayak %2
  Burun %2

  *Kemik erimesine bağlı kırılmalar istisnadır.

  Kaza sonucu vucutta yanık oluşması halinde ise yapılacak ödemede, yanığın derecesi ve yanık vücut yüzeyi alanı (YVYA) yüzdesi dikkate alınmaktadır. Aşağıda yanık derecesi ve YVYA’na göre yapılacak ödemeler belirtilmiştir.

  Yanık vücut yüzey alanı (YVYA yüzdesi) 2. derece yanıklarda 3. derece yanıklarda
  %5-%9 500 TL 1.000 TL
  %10-%19 1.500 TL 3.000 TL
  %20-%27 2.000 TL 4.000 TL
  %28-%100 2.500 TL 5.000 TL

 • Kaza Sonucu Hastanede Yatış Teminatı: Bu teminat, sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi görmesi halinde kendisine ödenen tutardır. Kaza sonucu hastanede yatışı gerektiren her 24 saat için günlük 30 TL ve en fazla 150 TL tazminat ödenir. Hastaneye yatış durumlarında ilk 24 saat teminat dışıdır.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Kaza sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalıyı her an oluşabilecek kaza sonucu vefat veya kaza sonucu maluliyet riskine karşı bir yıl boyunca koruma altına alır

Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi, ya da malul kalması gibi riskler sonucu oluşacak maddi kayıpları en aza indirerek sigortalıya ve ailesine güvence sunarken zengin ek fayda paketi ile diş sağlığı, medikal asistans ve sağlıklı beslenme hizmetleriyle sigortalının yanında olmaktadır.

Temel Özellikler

 • 16-65 yaş arasındaki kişiler sahip olabilir
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortalının aksi bir talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere otomatik yenilenir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen paketlerde yer alan teminat tutarlarına göre primler belirlenmektedir.
 • Primler tek seferde peşin ya da 9 eşit taksit ile ödenebilir.

Teminatlar

Üründe 4 farklı teminat tutarına göre paketler bulunmaktadır.


TEMİNATLAR PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4
Kaza Sonucu Vefat 10.000 TL 20.000 TL 50.000 TL 100.000 TL
Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet 10.000 TL 20.000 TL 50.000 TL 100.000 TL
Ek Fayda Paketi Var Var Var Var

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçeklesen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Sigortalı’nın vefat etmesi halinde, başvuru formunda beyan edilmiş ise Menfaattar’a, beyan edilmemiş ise Sigortalı'nın Kanuni Mirasçılarına ödenecek, Poliçede belirtilen teminat tutarıdır.
 • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçeklesen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Sigortalı'da kalıcı bir maluliyet oluşması durumunda, Sigortalı’ya ödenecek Poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek olan tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda yer alan oranlara göre belirlenir.
 • Ek Fayda Paketi: Medikal Asistans, Diş Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme hizmetlerini içermektedir.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza Sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. Ve 89. Maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Ferdi Kaza Sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.
 • Üründe Inter Partner Assistance (IPA) Yardım ve Destek Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan ek fayda paketi ile Tıbbi Bilgi ve Danışma, Tıbbi Nakil (Ambulans) / Konuta Doktor Gönderimi, Unutulmuş İlaçların Teslimatı Organizasyonu, Konuta Tıbbi Ekip ve Ekipman Gönderimi, Acil Mesajların iletilmesi ve Anlaşmalı Sağlık kuruluşlarında %40’a varan indirimlerden faydalanılabilir. Diş Sağlığı Paketi kapsamında; Diş hekimi Muayenesi, Diş Röntgen Filmi (periapikal), Detertraj (Diş Tası Temizliği – Alt ve Üst çene) hizmetlerinden yılda 1 defaya mahsus olarak ücretsiz ve Sağlık Beslenme hizmeti kapsamında ilk seans ücretsiz diğer seanslarda seans başına %30’a varan indirimlerden faydalanılabilir.
 • Ek fayda kullanımı için 0 850 222 9 237 çağrı merkezi numarasını arayarak yararlanmak istediğiniz hizmet için şehir ve lokasyonunuza bağlı olarak anlaşmalı olan kurum bilgisi paylaşılır ve sizin adınıza randevu alınır.

VIP Ferdi Kaza Sigortası

Temel Özellikler

 • Sigortaya sahip olabilme yaşı 16-65’tir. Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 66 yaşını geçemez.
 • Poliçe süresi minimum 1 ay, maksimum 12 aya kadar seçilebilir.
 • Prim ödeme dönemi; peşin, 12 taksit, 6 ardışık taksit, %25 peşin+4 ardışık taksit şeklinde yapılabilmektedir.
 • Prim ödemeleri kredi kartıyla ya da bankomat ile yapılabilir.
 • Prim tutarı meslek risk grubuna göre değişkenlik göstermektedir.

Teminatlar

 • Depremli Kaza Sonucu Vefat (zorunlu teminat)
 • Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (zorunlu teminat)
 • Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat (seçimlik teminat)
 • Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (seçimlik teminat)
 • Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat (seçimlik teminat)

Teminatlara İlişkin Kurallar:

 • Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatları zorunlu teminatlar olup; birbirine eşit olmalıdır.
 • Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat, Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat teminatları ise seçimliktir.
 • Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat teminatı, Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatına eşit olmalıdır.
 • Depremli Kaza Sonucu Vefat, Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet ve Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat teminatları minimum 1.000 TL, maksimum 1.200.000 TL olmalıdır.
 • Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %5'ini aşamaz ve minimum 100 TL, maksimum 120.000 TL olmalıdır.
 • Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat, Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %0 0,25'ini aşamaz ve minimum 0,5 TL, maksimum 300 TL olmalıdır.

Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat için ilk 24 saat teminat dışıdır. Bir yıl boyunca ödenecek gündelik tazminat 200 günü geçemez.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. Maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Kaza sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası

Kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam veya kısmi daimi maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları risklerine karşı kişiye güvence sağlayan kaza sigortası ürünüdür.

Temel Özellikler

 • 16-65 yaş arasındaki kişiler sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Üründe yenileme garantisi bulunmamaktadır, sigorta ettirenin talep etmesi ve yenileme döneminin başında ilk prim eksiksiz bir şekilde ödenmesi halinde yenileme yapılabilir.
 • Prim ödeme şekli peşin veya taksitli olarak ödenebilir.
 • Bu ürün sabit teminat tutarlarına sahiptir. Üründe 12 adet teminat paketi olup, her bir paketin primi sabittir. Primler, meslek risk sınıfına göre değişkenlik göstermemektedir.

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. Maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Kaza sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Sigortalının, kaza sonucu vefat etmesi durumuna karşı, maddi ve manevi tazminat ve eğitim destek tazminatı ile sigortalının ailesini güvence altına alan, malul kalması durumunda da sigortalının kendisine güvence sağlayan bir Ferdi Kaza Sigortasıdır.

Ve Ailem Ferdi Kaza Sigortası Kapsamı

Sigortalının vefat etmesi ile lehtarına (kanuni varis ya da sigortalının belirttiği kişi/kişiler) 10 yıl boyunca aylık tazminat ödemesi yapılacağı gibi 25 yaşından küçük çocuğu için de 10 yıl boyunca yıllık eğitim destek tazminatı ödemesi yapılacaktır.

Kaza Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat ve Kaza Sonucu Eğitim Destek Tazminat Teminatı; toplu ya da taksitler halinde ödenebilir. Sigortalı, ailesine tazminat ödemesinin ne şekilde yapılacağını sigorta sözleşmesi yapılmadan önce belirlemelidir.

Ödemenin taksitli yapılması durumunda ödenecek taksit tutarları her yıl %10 arttırılır. Bu teminata ilişkin tazminat ödemeleri Kaza Sonucu Vefat Teminatına ilişkin tazminat ödemesi ile birlikte başlar. Ödemenin peşin seçilmesi durumunda Maddi ve Manevi Tazminatın ve Eğitim Destek Tazminatının başlangıç toplam tutarına %20 indirim uygulanarak tek seferde lehtara verilecektir.

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Sigortalı, Kaza Sonucu Eğitim Destek Tazminat Teminatı hariç diğer teminatlar için lehtar olarak istediği kişiyi belirleyebilir, Kaza Sonucu Eğitim Destek Tazminatı Teminatı için ise sadece bir çocuğunu lehtar olarak seçebilir.

 • Sigortaya sahip olabilme yaşı 18-65’tir. Sigortaya giriş yaşı ve süresi toplamı 66 yaşını geçemez.
 • Sigorta süresi 1 yıldır ve talep edilirse poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere yenilenebilir. Otomatik yenileme garantisi bulunmamaktadır.
 • Prim ödeme şekli peşindir.
 • Prim ödemeleri kredi kartı ya da bankomat ile yapılabilmektedir.
 • Ve Ailem Ferdi Kaza Sigortası ürünü iki paketten oluşmaktadır, ferdi kaza sigortası fiyatı meslek risk sınıfına göre değişmemektedir.
 • Sigortalının çocuğunu lehtar olarak belirtebilmesi için 25 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.
 • Aşağıda belirtilen meslek grupları ile benzeri tehlikeli meslek gruplarına dahil olan sigortalının kazaya maruz kalınması halinde sigortacı tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın tazminat ödenmemektedir.
  Hariç tutulan meslek grupları:
  Marangoz, Elektrikçi, Pilot, Dublör, Korucu, İnşaat İşçisi, Tornacı, Demirci, Mermerci, Alüminyum Doğramacı, Karayolları İşçisi, Metal İşleri, Madenci, Asansör Ustası, Dalgıç, Balıkadam, Kazancı, Montajcı, Cankurtaran, Vinç Operatörü, İtfaiyeci, Hostes, Doğramacı, Elektrik Teknisyeni, Demiryolu işçisi, Maden işçisi, Depo Sorumlusu, Profesyonel/Lisanslı sporcular.
 • Sigorta, sigortalının Türkiye’de ikamet etmesi şartıyla teminat dışında kalan ülkeler hariç(*) tüm dünyada geçerlidir.

*TEMİNAT DIŞI ÜLKELER: Başta Taliban, El Kaide, DAEŞ olmak üzere tüm diğer terörist grupların yaptığı, terörist saldırı, kaçırılma tehlikesi gibi politik riske maruz kalınabilecek bölgeler, bununla birlikte ebola virüsü vb. ciddi sağlık riskine maruz kalınabilecek bölgelere seyahat edilmesi, riskli kabul edilmektedir. Suriye, Irak gibi terör riski ya da Kongo, Uganda gibi sağlık riskine maruz kalınabilecek bölgeler örnek gösterilebilir. Bu gibi riskli ülkelerde gerçekleşecek rizikolar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Teminat kapsamı dışında bırakılan ülkeler: Brundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Libya, Gine Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Güney Sudan, Tunus, Zimbabve, Belarus, Formar Yugoslavya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Küba, Haiti, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Burma (Myanmar), Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen.

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası herhangi bir kaza sonucunda neleri karşılar?

 • Kaza Sonucu Vefat,
 • Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet,
 • Kaza Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Teminatı (10 yıl boyunca her ay ödenir)
 • Kaza Sonucu Eğitim Destek Tazminat Teminatı (10 yıl boyunca her yıl ödenir)

Kaza Sonucu Vefat durumunda Kaza Sonucu Vefat tazminatı ile birlikte maddi ve manevi tazminat ve Eğitim Destek Tazminatı lehtarlara ödenir.

Sigortalının kaza sonucu tam ve daimi malul kalması durumunda sigortalının kendisine kaza sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı ödenir.

PAKET SEÇENEKLERİ
(Seçimlik)
TEMİNATLAR TEMİNAT BEDELİ TOPLAM PRİM TUTARI
1. Paket Kaza Sonucu Vefat 30.000 TL 217 TL
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet30.000 TL
Maddi ve Manevi Tazminat1.400 TL
Eğitim Destek Tazminatı1.400 TL
2. Paket Kaza Sonucu Vefat 60.000 TL 434 TL
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet60.000 TL
Maddi ve Manevi Tazminat2.800 TL
Eğitim Destek Tazminatı2.800 TL

Avantajları

 • VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, müşterilerimizin yokluklarında geride kalan ailesine 10 yıl boyunca kirada, faturada, mutfak ihtiyaçlarında ve eğitim giderlerinde destek sağlayan, ek gelir sunan standart ferdi kaza ürünleri dışında bir ferdi kaza sigortası ürünüdür.
 • VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, Ferdi Kaza Sigortalarındaki toplu tazminatın yanı sıra, uzun süre aylık ek gelir sunarak, sigortalının ailesini güvence altına almaktadır.
 • Ödediğiniz primleri; aylık brüt ücretinizin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahınızdan düşerek, vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Nasıl Sahip Olabilirim?

*Bölge Müdürlüklerimize ait adres ve iletişim bilgilerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.