Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortaları ürünlerimiz, öncelikle vefat ana teminatını içermektedir. Sigortalının; sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının lehtar veya kanuni varislerine ödenir. Ürünlerimiz ayrıca kaza sonucu daimi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatları içermektedir.