Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Birikimli Hayat Ürünlerimiz

Hep Yatırım Birikimli Hayat Sigortası

Hep Yatırım Sigortası, uzun süreli birikim yapmanın yanı sıra yaşama bağlı teminatı ile süre sonunda sigortalı hayatta ise birikime ek kazanç sağlayan birikimli hayat sigortasıdır.

Hep yatırım sigortasına yaş sınırlaması ve sağlık beyanı olmadan isteyen herkes sahip olabilir.

Hep Yatırım Sigortasında vefat, maluliyet gibi teminatlar olmadığından ödediğiniz primlerin daha fazla yatırıma yönlendirilmesi sağlanır.

Temel Özellikler

 • 0 ile 65 yaş arasındaki herkes Hep Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi en az 10 yıldır.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 75’i geçmeyecek şekilde sigorta süresi belirlenebilir.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Uzun süreli bir üründür, bu nedenle yenilemeye konu değildir.
 • Para Birimi TL, USD veya Euro'dur.

Teminatlar

Hep Yatırım Sigortası Yaşama Hali ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Yaşama Hali Teminatı: Yıllık primin %5?i olup, sigortalı sigorta süresi sonunda hayatta ise kar paylı birikimine ilave edilerek ödenir.
 • Birikim Teminatı: Sigorta süresi sonunda, ödenen prim üzerinden ürün özelliklerine ait teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.
 • Hep Yatırım sigortasında prim miktarı ve prim süresini belirlerken öncelikli olarak geleceğiniz ve sevdiklerinizle ilgili planlarınızı düşünmeniz daha sağlıklı olacaktır.
 • Hep Yatırım sigortasında prim ödemelerini TL, USD veya Euro olarak yapabilirsiniz.

Vergi Avantajı

 • Hep Yatırım sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Tek Primli Hep Yatırım Birikimli Hayat Sigortası

Tek Primli Hep Yatırım Sigortası, uzun süreli birikim yapmanın yanı sıra yaşama bağlı teminatı ile süre sonunda sigortalı hayatta ise birikime ek bir kazanç sağlayan ürünlerdir.

Hep Yatırım Birikimli Hayat Sigortasında primler düzenli ödeme periyoduna göre ödenirken; Tek Primli Hep Yatırım Birikimli Hayat Sigortasında sigorta başlangıcında prim peşin alınır.

Temel Özellikler

 • 0 ile 65 yaş arasındaki herkes Hep Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi en az 10 yıldır.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 75’i geçmeyecek şekilde sigorta süresi belirleyebilirsiniz.
 • Sigorta Primi, sigorta başlangıcında peşin olarak ödenir.
 • Uzun süreli bir üründür, bu nedenle yenilemeye konu değildir.
 • Para birimi TL, USD veya Euro'dur.

Teminatlar

Tek Primli Hep Yatırım Sigortası Yaşama Hali ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Yaşama Hali Teminatı: Yıllık primin %5?i olup, sigortalı sigorta süresi sonunda hayatta ise kar paylı birikimine ilave edilerek ödenir.
 • Birikim Teminatı: Sigorta süresi sonunda, ödenen prim üzerinden ürün özelliklerine ait teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.
 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında prim miktarı ve prim süresini belirlerken öncelikli olarak geleceğiniz ve sevdiklerinizle ilgili planlarınızı düşünmeniz daha sağlıklı olacaktır.
 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında prim ödemelerini TL, USD veya Euro olarak yapabilirsiniz.

Vergi Avantajı

 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Vakıf Yatırım

Yatırım sigortası insanlara aktif çalışma dönemleri bittikten sonra ekonomik güvenceye sahip olabilmelerine destek sağlayacak bir yatırım planıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı olarak çalışanların çalışma dönemleri içinde ödedikleri primler aktif çalışma hayatlarını bitirdikten sonra ihtiyaç duyacakları gelir için yeterli olamamaktadır. Vakıf Yatırım bu noktada ek bir gelir sağlayarak sigortalının yaşam standardını korumasını sağlar.

Temel Özellikler

 • 18 ile 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes Vakıf Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 10 yıl ile 30 yıl arasında seçilebilir.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 70’i geçmeyecek şekilde sigorta sürenizi belirleyebilirsiniz.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzu menfaattar olarak gösterip poliçeden yararlanmasını sağlayabilir ya da 18 yaşını doldurduğunda poliçenizi çocuğunuza devredebilirsiniz.
 • Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz.

Teminatlar

Vakıf Yatırım Sigortası Vefat ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının poliçe süresi içerisinde vefat etmesi halinde sigorta poliçesi dahilinde vefat tarihinde ödenmesi gereken öngörülen son aylık primin sigorta başlangıcında belirlenen katı kadar vefat teminatı ve kar paylı birikimi menfaatdar(lar)ına ödenir ve poliçe sona erer. Sigortalı, ödediği aylık primin 60 ile 750 katı arasında bir tutarı teminat olarak belirleyebilir.
 • Birikim Teminatı:Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.

Vergi Avantajı

 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Enflasyona Endeksli Birikimli Hayat Sigortası

Enflasyona Endeksli Hayat sigortası sizin ve ailenizin geleceğini oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan ve aynı zamanda çalışma hayatınızın sonunda kullanabileceğiniz bir birikime sahip olmanızı sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası sahip olduğu teminatlarla her an oluşabilecek risklerin beraberinde getireceği ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlar.

Temel Özellikler

 • 18 ile 45 yaşları arasındaki sağlıklı herkes Enflasyona Endeksli Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 10 yıl ile 30 yıl arasında seçilebilir.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 55’i geçmeyecek şekilde sigorta sürenizi belirleyebilirsiniz.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzu menfaattar olarak gösterip poliçeden yararlanmasını sağlayabilir ya da 18 yaşını doldurduğunda poliçenizi çocuğunuza devredebilirsiniz.
 • Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz. Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz.

Teminatlar

Vakıf Yatırım Sigortası Vefat ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken vefatı halinde son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki Ecelen Vefat tazminatı ve o tarihe kadar biriken toplu parası lehtarına ödenir.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Kaza Sonucu Vefatı halinde son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki Kaza Sonucu Vefat Tazminatı ve o tarihe kadar biriken toplu parası lehtarına ödenir.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Kaza Sonucu Maluliyeti halinde (Maluliyet cetvelinde belirtilen oranlar dikkate alınır.)tam ve kat’i maluliyet tarihindeki son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki tazminat ve o tarihe kadar biriken toplu para sigortalının kendisine ödenir.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Hastalık Sonucu Maluliyeti halinde (Maluliyet cetvelinde belirtilen oranlar dikkate alınır.)tam ve kat’i maluliyet tarihindeki son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki tazminat ve o tarihe kadar biriken toplu para sigortalının kendisine ödenir.
 • Birikim Teminatı: Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde , güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.

Vergi Avantajı

 • Enflasyona Endeksli Hayat Sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Risk Ürünlerimiz

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası

Yalnız kendi geleceğini değil, sevdiklerinin geleceğini de düşünenlere sunulan özel bir hayat sigortasıdır.

Sigortalının vefatı halinde yakınlarının, sakatlık halinde ise kendisinin geleceğini teminat altına alır.

Sigortalıya ve onun yaşamında en değer verdiği kişiler olan ailesine, gelecekteki güçlüklere karşı destek olur.

Temel Özellikler

 • Geleceğini düşünen, ailesine önem veren, sağlıklı 18 ile 65 yaş arasındaki herkes Yıllık Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Devam etmek istenirse poliçe şartları çerçevesinde her yıl yenilenebilir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının yaş, cinsiyet ve teminat tutarına göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin veya taksitli olarak ödenir.

Teminatlar

 • Vefat Teminatı: Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına ödenir.
 • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.
 • Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet: Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet halinde, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadar teminat verilmesidir. Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki "Özürlülük Ölçütü", Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan, "Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı" Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hallerinde ödenir.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Vakıf Eğitim Sigortası

Hayattaki en değerli varlığımız olan çocuklarımızın iyi okullarda okuyup iyi eğitim alması onların geleceğini şekillendirmede en önemli rolü oynar.

Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ; değerli müşterilerine sunduğu yenileme garantili bir hayat sigortası olan Vakıf Eğitim Sigortası ile hayatta başınıza gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına alır.

Çocuklarımızın eğitim hayatındaki en önemli kriterlerden biri eğitim sürecinin devamlılığı ve eğitimin kalitesidir. Vakıf Eğitim Sigortası; yaşamınızı kaybetmeniz durumunda çocuğunuzun eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulacak finansmanı sağlar.

Vakıf Eğitim Sigortası, hayatta başınıza gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına alan yıllık yenilemeli bir hayat sigortasıdır.

İhtiyaç duyduğunuz eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Temel Özellikler

 • Ürün, 18-63 yaş aralığında çocuk sahibi olan ebeveynler veya bir çocuğun eğitim masraflarını üstlenen bir yakını tarafından satın alınabilmektedir. (Yakını tanımında herhangi bir kısıt yoktur. Herhangi bir kan bağı ya da bir akrabalık derecesi aranmamaktadır.)
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortanın yenileme süresi dahil toplam süresi ile sigortalının giriş yaşının toplamı 65’i geçemez.
 • Yenileme Durumu:Ürün yıllık yenilemeli olup, sigortanın başlangıçta belirlenen yenileme süresine göre her yıl otomatik yenilenir, maksimum 30 yıla kadar yenileme yapılabilir.
 • Primler, Yıllık peşin, aylık, 3 aylık ve 6 aylık olarak Türk Lirası ile ödenebilmektedir.

Teminatlar

Vefat Teminatı bulunmaktadır. (Teminat tutarı, poliçe süresine bağlı olarak yıllık olarak azalmaktadır.)

 • Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşen ve sigortalının herhangi bir sebepten vefatı halinde ödenecek olan vefat teminatı, sigortalının ölümü halinde sigorta başlangıcında belirlenen yıllık eğitim gideri tutarıyla (başlangıç teminatı) vefat tarihi itibarıyla kalan sigorta süresinin (yıl olarak) çarpımıdır. Buna göre hesaplanan vefat teminat tutarları vade bazında poliçede belirtilir; vefat tarihi itibarıyla poliçede belirlenen tutarda vefat teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı, Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde ödenir. Teminat tutarı sigorta süresi boyunca yıllık olarak azalmaktadır. Azalan teminatlar otomatik olarak hesaplanır.

Avantajlar

 • Vakıf Eğitim Sigortası; taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçenize ödeme kolaylığı sunarak en değerli varlıklarımızın eğitimini ve hayatlarını güvence altına alır.

Kesintisiz Eğitim Sigortası

KEP, hayatta başınıza gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına alan uzun süreli bir hayat sigortasıdır.

Kep; çocuğunuzun, bir yakınınızın, sevdiğiniz birinin tahsiline devam ederken yaşamınızı kaybetmeniz durumunda eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulacak finansmanı sağlar.

Temel Özellikler

 • Sigortaya giriş yaşı 18-63 ve sigorta süresi 2-30 yıl arasındadır. Sigortalı yaşı ve sigorta süresi toplamı 65'i geçemez.
 • KEP, uzun süreli birikimsiz hayat sigortasıdır, yenileme bulunmamaktadır.
 • Prim tek seferde peşin ödenir.
 • Türk Lirası olarak satın alınabilir.
 • Teminatlar yıllar itibari ile poliçe süresi ile orantılı bir şekilde yıllık azalar.

Teminatlar

Sigorta kapsamında yalnızca Vefat Teminatı verilmektedir.

 • Vefat Teminatı: Sigorta poliçesi dâhilinde sigorta başlangıcında belirlenen vefat tarihinde ödenmesi öngörülen teminattır. Sigorta süresi içinde gerçekleşen ve sigortalının herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde poliçede belirlenen tutarda Vefat Teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir. Sigortalının poliçe süresi içerisinde vefat etmesi halinde Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde vefat teminatı ödenir.

Avantajlar

Ödenen primlerin, brüt gelirin %15?ine kadar olan ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyen kısmı vergi matrahından düşürülebilmekte, bu sayede primlerin toplamda daha düşük miktarda olması sağlanabilmektedir.

Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası

Sigortalının yaşamını kaybetmesi veya önceden belirlenmiş olan tehlikeli hastalıklardan birine (Kalp krizi, inme, kanser, by-pass, böbrek yetmezliği, MS, Majör Organ Transplantasyonu, kol veya bacak kaybı, büyük yanıklar.) yakalanması halinde sigortalıya yahut geride kalan yakınlarına maddi destek sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Temel Özellikler

 • Sigortaya giriş yaşı 18-55 yaş arası olup, 55 yaşından sonra bu teminatlar hiçbir şekilde verilemez.
 • Sigorta süresi 1 yıldır, yenileme bulunmamaktadır.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının yaş, cinsiyet ve teminat tutarına göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin veya taksitli olarak ödenir.

Teminatlar

 • Ölüm Teminatı: Sigortalılardan birinin sigortalı iken herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde belirlenen tutarda Ölüm Teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Sigortalının,
  • Miyokard Infarktüsü (Kalp Krizi)
  • Serebrovasküler Olay (İnme)
  • Koroner Arter By-Pass Cerrahisi
  • Kanser
  • Böbrek Yetmezliği
  • Majör Organ Transplantasyonu
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Kol ve bacak kaybı
  • Büyük yanıklar

olarak belirtilen hastalıklardan birine hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda poliçede yazılı teminatı alır.

Bekleme Süresi:3 ay (90 gün). Poliçe başlangıcından itibaren ilk 3 ay (90 gün) içinde belirtilen teminatlarda risk gerçekleşirse (büyük yanıklar hariç) hiçbir tehlikeli hastalık tazminat ödemesine hak kazanılmaz.

Hak Etme Süresi (Erteleme Süresi):60 gün (Teminat tutarı koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyatta ve organ nakli ameliyatında, ameliyat tarihinden sonraki 60 günün bitiminde, sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 60 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez.)

Hak Etme Süresi (Erteleme Süresi):30 gün (Koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyat ve organ nakli ameliyatı haricinde hak etme süresidir. Teşhisten itibaren, tazminata hak kazanmak için sigortalının yaşaması gereken en az süredir.)

 • Bu sürenin içinde sigortalı vefat ederse tehlikeli hastalıklar teminatı ödenmez. Yalnızca vefat teminatı ödenir.
 • Vefat Teminatı poliçe süresi boyunca devam eder.
 • Tehlikeli hastalıklar tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer.
 • Aynı anda teminat kapsamındaki birden fazla hastalığın teşhisinin konulması halinde ödenecek meblağ, sigorta meblağı ile sınırlıdır. Mükerrer ödeme yapılamaz.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası

Vakıf Emeklilik ve Hayat'ta, BES'inizi, gelecek hayallerinizi ve sevdiklerinizi koruyan bir hayat sigortası var.

Uzun süreli hayat sigortası olan Besbelli Destek Hayat Sigortası ile her türlü vefata karşı hem bireysel emeklilik sisteminde ulaşmak istediğiniz birikim hayalleriniz, hem de sevdiklerinizin geleceği güvence altında.

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası’nın temel amacı her türlü vefat riskine karşı sigortalıyı güvence altına alarak BES’te katkı payı ödeyerek elde edebileceği birikimi koruma altına almaktır.

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası tek başına düzenlenemez. Şirketimizin belirlediği Bireysel ve Grup BES planlarına bağlı olarak düzenlenebilecektir.

Temel Özellikler

 • BES’te katkı payı ödeyerek birikim yaparken ulaşılmak istenen birikimi vefat riskine karşı koruyarak sigortalının vefatı halinde geride kalanlara vefat tazminatı ödemesi yapılır.
 • Para Birimi TL’dir.
 • Sigortaya giriş yaşı minimum 18 maksimum 60 olup; sigortalı giriş yaşı ile sigorta süresinin toplamı 65’i geçemez.
 • Primlerin ödeme şekli aylık, yıllık veya tek seferde peşin olarak ödenebilir.
 • Ürünün sigortalısı BES sözleşmesine katkı payı ödeyendir.
 • Sağlık Beyanı poliçe kurulurken bir kereye mahsus alınır.
 • Uzun süreli bir hayat sigortasıdır.

Teminatlar

 • Vefat Teminatı:Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına ödenir.

Poliçenin teminatları aylık azalan yapı sergilemektedir

Aylık Teminat Tutarları sigorta ettirenin tercih ettiği poliçe süresi sonunda; ulaşmayı hedeflediği tahminini birikim tutarından, muhtemel oluşması beklenen aylık birikim tutarının eksiltilmesi ile oluşmaktadır. Bu farkın 10.000 TL’den küçük olduğu dönemler için; poliçe süre sonuna kadar dönemsel teminat tutarları 10.000 TL’ye sabitlenmektedir.

Örneğin;

40 yaşındaki bir erkek müşterimiz 16 yılın sonunda (192 ay) yaklaşık 150.000 TL biriktirmeyi hedeflemiş ve Vakıf Emeklilik Bireysel Emeklilik Planının yanında da BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası satın almıştır. Ancak hayatın akışı beklenilen şekilde olmayıp müşterimiz poliçesinin 31.ayında vefat ederse, bu döneme kadar müşterimizin BES’te tahmini olarak 14.381 TL birikimi olduğu varsayımı ile Vakıf Emeklilik, sigortalının belirlediği lehtara 136.010 TL vefat tazminatı ödeyecektir. Böylece müşterimiz BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile ayda sadece ortalama 31 TL’ye süre sonunda ulaşmak istediği birikimi koruma altına alarak kendi vefatı sonrasında geride kalanları güvence altına almış olacaktır.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.