Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlığınızı güvenceye alın!

Özel hastanelerde sağlık hizmeti almak istiyor fakat yüksek meblağlarla karşılaşmak istemiyorsanız Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile tanışın.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; SGK güvencesini anlaşmalı özel hastanelerde kullanmak isteyen sigortalıların fark ücretini poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda karşılayan poliçedir.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerde ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerinden fark ücreti ödemeden gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz.

ACİL TIBBİ DANIŞMA VE AMBULANS İÇİN 7 GÜN 24 SAAT 0850 222 1957-1'I ARAYINIZ.

Temel Özellikler ve Avantajlar

  • SGK tarafından kapsama alınan, T.C. sınırları dâhilinde ikamet eden / edecek, doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler ve 60 yaşından gün almamış kişiler sigortaya kabul edilirler.
  • SGK ile anlaşmalı olan ve Anlaşmalı Kurum Ağı’nda yer alan sağlık kurumlarında geçerlidir
  • SGK güvencesini özel anlaşmalı hastanelerde kullanmak isteyen sigortalıların fark ücretini, poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda karşılayan poliçedir.
  • 3 yıl gibi kısa bir sürede yenileme garantisi bulunmaktadır.
  • Sigorta primi peşin veya blokeli taksitli ödenebilir.
  • Ücretsiz Ambulans hizmeti bulunmaktadır.
  • Poliçede 2 veya daha fazla sigortalı olması durumunda %10 AİLE İNDİRİMİ uygulanır.
  • 18 yaşından küçük çocuklar aile poliçesinde veya tek çocuk olarak sigorta teminatına dahil edilebilirler. 0-5 yaş aralığındaki çocuklar sadece YT(Yatarak Tedavi) plan alarak tek başına sigortalanabilir.

Teminatlar

VAKIF TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
TEMİNATLAR UYGULAMA ŞİRKET KATILIMI LİMİTLER
ANLAŞMALI KURUM ANLAŞMASIZ KURUM
Yatarak Tedavi YILLIK  100% GEÇERSİZ LİMİTSİZ
Ameliyat Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
Dahili Yatış Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
Yoğun Bakım Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
Özellikli Tıbbi Malzeme Yıllık 100% Geçersiz 30.000 TL
Suni Uzuv Yıllık 100% Geçersiz 10.000 TL
Küçük Müdahale Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
Ayakta Tedavi* YILLIK 100% GEÇERSİZ LİMİTSİZ
Doktor Muayene** Yıllık 100% Geçersiz 10 kez
Tahlil-Röntgen  Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
İleri Tanı Yöntemleri Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz
Fizik Tedavi Yıllık 100% Geçersiz 2.000 TL
Ambulans Yıllık 100% Geçersiz Limitsiz

Doktor muayenesine bağlı olarak doktorun talep ettiği tetkikler (tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) ayrı bir muayene olarak sayılmayacak olup ayakta tedavi muayene limiti içerisinde değerlendirilecektir.

**Kurumsal anlaşmalarda limitler değişkenlik gösterebilir.

Vergi Avantajı

  • Bordro ile ücret alan mükellefin ödeyeceği Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası primi, primin ödendiği ayda elde edilen brüt kazancın %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.
  • Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefin ödeyeceği Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası primi, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla) beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Sağlık Sigortası Genel Şartlar

Sağlık Sigortası Genel Şartlarını okumak için tıklayınız.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartlar

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartlarını okumak için tıklayınız.